Công bố quyết định số 07/2023/QĐ-HĐQT; Quyết định số 08/2023/QĐ-HĐQT; Quyết định số 09/2023/QĐ-HĐQT

Ngày đăng bài: 07/06/2023

- Quyết định số 07/2023/QĐ-HĐQT về việc triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ  sở hữu nước ngoài;

- Quyết định số 08/2023/QĐ-HĐQT về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023;

- Quyết định số 09/2023/QĐ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

>> File đính kèm: 36 2023 CBTT VTD NQ

5 (100%) 2 votes
. Có 2 người đánh giá
Tags
0911372276