Thông báo nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Ngày đăng bài: 30/09/2019
Công ty cổ phần Du lịch Vietourist trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể như sau:
1. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 4.200.000 Cổ Phiếu
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn)
4. Đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền;
Các nhà đầu tư trong danh sách mua cổ phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 19/08/2019  thực hiện mua cổ phiếu và nộp tiền theo chỉ dẫn sau:
- Thời hạn nhận đăng ký mua cổ phiếu: từ ngày 18/09/2019 đến ngày 23/09/2019
(Theo mẫu Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty đính kèm) - File đính kèm: CBTT PHAT HANH RIENG LE
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 18/09/2019 đến ngày 27/09/2019
- Số lượng cổ phiếu đặt mua: theo số lượng đã được Hội đồng quản trị phê duyệt
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist - 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu: tiền mặt hoặc chuyển khoản
5 (100%) 1 votes
. Có 1 người đánh giá
Tags
0899909145