Ngày thứ tư 06/11/2019 Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist chính thức giao dịch trên Upcom

Ngày đăng bài: 30/10/2019

Ngày 29/10/2019 Công ty Cổ Phần Du lịch Vietourist nhận được thông báo số 1298/TB-SGDHN.
Sở  Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist vào giao dịch trên thị trường Upcom với nội dung:
-Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
-Loại Chứng khoán: Cổ phiếu Phổ Thông
-Mã Chứng khoán: VTD
-Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.800.000 cổ phiếu.
-Tổng giá trị chứng khoán giao dịch: 18.000.000.000 đồng
-Ngày Giao dịch đầu tiên: Thứ tư, ngày 06/11/2019
-Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên: 8.600 đồng/1 cổ phiếu.

VTD

File đính kèm: VTD_TB ngay GDDT

5 (100%) 2 votes
. Có 2 người đánh giá
0899909145