Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán

Ngày đăng bài: 01/12/2019

Ngày 23/11/2019 Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán số: 43/2019/GCNCP-VSD-1 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (VSD) cấp với nội dung:
-Tên chứng khoán:      Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
-Mã chứng khoán:       VTD
-Mã ISIN:                    VN000000VTD4
-Mệnh giá giao dịch:   10.000 đồng
-Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông
-Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung:            4.200.000 cổ phiếu
-Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung:                42.000.000.000 đồng
-Tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại:     6.000.000 cổ phiếu
-Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hiện tại:         60.000.000.000 đồng
-Hình thức đăng ký: Ghi sổ

File đính kèm: 

432019GCNCP-VSD-1

 

5 (100%) 1 votes
. Có 1 người đánh giá
Tags
0899909145