Liên hệ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
Trụ sở chính
: 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, Tp.HCM
: 02862616365 -1900969683 : 0913010945 (HCM) - 0912820008 (HN) : info@vietourist.com.vn /sales@vietourist.com.vn
: http://vietourist.com.vn

Văn phòng Hà Nội
: P.606, Tòa nhà Indochina Office Plaza, Số 241 Xuân Thủy, Quận Cầu GIấy, Hà Nội
: 02477792879 : 0912820008

Văn phòng Đắk Lắk
: 178 Y Jút, TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk,
( trực thuộc trung tâm dịch vụ sở ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk ).
: 0500.3843393 - 0500. 3844379 : 0500. 3842166

Văn phòng du lịch tại Mỹ
: Travel Office in USA: Lake Nona Center, 6900 Tavistock Lakes Blvd, Suite 400, Orlando, Florida, 32827, USA
: 1(407)516-6853 : 14075166854 : inbound@infinitytravelus.com / info@infinitytravelus.com
: www.infinitytravelus.com/

Ý kiến khách hàng