Du lịch Trung Quốc

Du lịch Trung Quốc

5 (100%) 1 votes
. Có 1 người đánh giá
Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila

Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila

6 Ngày - 5 Đêm

Ngày khởi hành: 29/11,13/12/2019, 10/1/2020

Giá tour :
18,990,000
Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 6 Đêm: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 6 Đêm: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

6 Ngày - 6 Đêm

Ngày khởi hành: 14/11,12,26/12/2019

Giá tour :
15,990,000
Tour Du Lịch Trung Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Đồng Nhân

Tour Du Lịch Trung Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Đồng Nhân

5 Ngày - 4 Đêm

Ngày khởi hành: (8,15/12/2019 - 13TR990);(22/12/2019,19/1/2020 - 14TR990),(26/1/2020 - 17TR990)

Giá tour :
13,990,000
Du Lịch Trung Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Thượng Hải - Hàng Châu - Phim Trường Hoành Điếm

Du Lịch Trung Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Thượng Hải - Hàng Châu - Phim Trường Hoành Điếm

5 Ngày - 4 Đêm

Ngày khởi hành: 27/11, 11,25/12/2019

Giá tour :
12,690,000
Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

6 Ngày - 5 Đêm

Ngày khởi hành: 3,7,24/11,1,8,15/12

Giá tour :
14,990,000
Tour du lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Cửu Trại Câu - Thành Đô

Tour du lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Cửu Trại Câu - Thành Đô

6 Ngày - 5 Đêm

Ngày khởi hành: 20,27/11,4,11,18,25/12/2019

Giá tour :
15,990,000
Tour Du Lịch Trung Quốc KH Từ Đà Nẵng 6 Ngày 5 Đêm: Phượng Hoàng Giới

Tour Du Lịch Trung Quốc KH Từ Đà Nẵng 6 Ngày 5 Đêm: Phượng Hoàng Giới

6 Ngày - 5 Đêm

Ngày khởi hành: 7,16,21,30/11

Giá tour :
11,990,000

  Lich khởi hành

  Tên tour Ngày khởi hành Thời gian tour Số chỗ còn nhận Giá (VNĐ) Đặt tour

  Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila

  New
  (29/11,13/12/2019, 10/1/2020) 6 Ngày 5 Đêm 11 18,990,000
  booking

  Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 6 Đêm: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh

  New
  (14/11,12,26/12/2019) 6 Ngày 6 Đêm 11 15,990,000
  booking

  Tour Du Lịch Trung Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới - Đồng Nhân

  New
  ((8,15/12/2019 - 13TR990);(22/12/2019,19/1/2020 - 14TR990),(26/1/2020 - 17TR990)) 5 Ngày 4 Đêm 14 13,990,000
  booking

  Du Lịch Trung Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Thượng Hải - Hàng Châu - Phim Trường Hoành Điếm

  New
  (27/11, 11,25/12/2019) 5 Ngày 4 Đêm 12 12,690,000
  booking

  Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

  New
  (3,7,24/11,1,8,15/12) 6 Ngày 5 Đêm 9 14,990,000
  booking

  Tour du lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Cửu Trại Câu - Thành Đô

  New
  (20,27/11,4,11,18,25/12/2019) 6 Ngày 5 Đêm 8 15,990,000
  booking

  Tour Du Lịch Trung Quốc KH Từ Đà Nẵng 6 Ngày 5 Đêm: Phượng Hoàng Giới

  New
  (7,16,21,30/11) 6 Ngày 5 Đêm 10 11,990,000
  booking